Antwoord naar Bestuur

Naar aanleiding van de uitnodiging van het bestuur voor een open dialoog met de opstellers van de brief, werd volgend antwoord op 25/11/2020 om 9u08 verzonden naar KAA Gent. 

Geacht bestuur,

De massale reactie van de supporters (48 uur na publicatie reeds meer dan 2000 handtekeningen) is een bewijs dat de verzuchtingen in de brief breed gedragen worden. Dit is een krachtig en duidelijk signaal van de Buffalo’s aan KAA Gent. U nodigde ons in een eerste reactie uit om een open gesprek aan te gaan. Gelet op uw publieke oproep tot een gesprek, achten wij het opportuun hier in de publieke ruimte op te reageren.

DE SUPPORTERS ALS GESPREKSPARTNER

Wij zijn een paar toevallige en bereidwillige uitvoerders van een spontaan ontstaan initiatief van supporters van KAA Gent. Onze taak was het vertalen van een mening die door vele supporters wordt gedeeld. De ondertekening van de open brief door duizenden supporters en de reacties die we ontvingen wijzen er op dat we in die opdracht zijn geslaagd en dat de ondertekenaars – en bij uitbreiding al wie KAA Gent een warm hart toedraagt – graag de dialoog willen mee volgen.
In die zin lijkt een gesprek onder beperkte delegatie, althans in dit stadium, ons minder zinvol. Een reactie vanuit de club naar al haar supporters is wat ons betreft waardevoller dan een gesprek tussen KAA Gent en enkel de opstellers van de brief. Een gesprek lijkt ons sowieso pas nuttig indien de club zou communiceren dat ze begrip kan opbrengen voor de inhoud van de brief en er mee aan de slag wil gaan. Daarover tasten wij allen nog steeds in het duister

SAMEN VOORUIT KIJKEN

In onze brief schreven we dat de beste manier waarop de club kan reageren niet via woorden maar via daden is. Door te focussen op een duidelijke lijn voor de toekomst. De brief schetst een beeld over hoe zaken bij de supporters overkomen en biedt pistes aan hoe KAA Gent het vastgestelde gebrek aan visie kan aanpakken.

We hebben u in onze brief wat denk- en huiswerk bezorgd: een analyse, introspectie, een plan van aanpak dat breed wordt gedragen. Die boodschap was zeer duidelijk.

Ons voorstel is dat de club analyseert:

– welke stappen ze kan zetten om tegemoet te komen aan de specifieke elementen vermeld in de brief (sportief, organisatorisch, band met de supporters van KAA Gent)
– binnen welke termijn ze elk van die stappen denkt te realiseren
– hoe ze deze analyse breed zal delen met haar supporters binnen een redelijke termijn (de website van KAA Gent vinden wij alvast een prima medium).
– hoe ze een wijd structureel overleg met de supporters ziet; buiten de schijnwerpers van de media en in constructieve, inclusieve sfeer (opnieuw biedt de website een perfect kader).

Deze analyse is toch wel het minimum dat mag verwacht worden als de club werkelijk het gesprek met haar supporters wil aangaan.
KAA Gent beschikt over voldoende communicatiekanalen (website, nieuwsbrief) om die analyse en de eerste lijnen voor een plan van aanpak, het “menu” als het ware, met haar supporters te delen.
Het zou een kerstgeschenk zijn als dit reeds voor het jaareinde zou kunnen. Via onze kanalen zullen wij deze informatie mee helpen verspreiden. Samen en constructief.

De club kan ons steeds bereiken op sosonsgantoise@gmail.com. Hoewel wij momenteel niet ingaan op uw uitnodiging voor een direct gesprek, staan we hier zeker voor open in de toekomst, mits we hiervoor een mandaat krijgen van de supporters.
Wij engageren ons om ten allen tijde open en transparant te communiceren naar onze mede-Buffalo’s die dit initiatief van dichtbij opvolgen.

Ondertussen blijven wij onze mede-supporters oproepen om de brief te ondertekenen.

Met vriendelijke groeten,

sosonsgantoise

COBW