Antwoord na interview de Tribune

Beste clubbestuur,

We volgden met veel belangstelling het optreden van voorzitter Ivan De Witte in het radioprogramma “De Tribune” en waren oprecht tevreden om de voorzitter zelf aan het woord te horen.

De vermelding van de brief en de erkenning door de voorzitter die stelde dat daarin pertinente zaken worden aangehaald vinden we zeker een positief signaal en zien we als een eerste toenadering.

We rekenen er wel nog altijd op dat KAA Gent met de inhoud van de brief aan de slag gaat. Wij, de Buffalo supporters, beogen een constructieve verstandhouding met het bestuur van KAA Gent. Laat ons, bestuur en supporters, samen naar de toekomst kijken en eraan werken.
Dat zal de Gantoise sterker maken.

We begrijpen dat het initiatief “SOSOnsGantoise” naar vorm een moeilijke gesprekspartner is. “SOSOnsGantoise” staat immers niet voor een schrijverscollectief, noch voor een supportersvertegenwoordiging, maar voor een breed gedragen boodschap.
Onze anonimiteit komt niet voort uit een streven naar of een nood aan geheimhouding, maar we begrijpen dat dit ongemakkelijk kan aanvoelen.

Die anonimiteit is het gevolg van hoe het initiatief tot stand kwam. Zo kennen de diverse auteurs elkaar niet persoonlijk, laat staan dat ze elkaar al ontmoet hebben. Het idee is ontsproten uit het supportersforum en de sociale media, het ontstaan ervan kan iedereen trouwens lezen op het Buffalo forum. Het is een eenvoudig supportersinitiatief zonder ook maar enige band met de directe entourage van de club of haar sponsors. Er is geen verborgen agenda.

Als teken van goede wil en om er toe bij te dragen dat de focus niet op het “wie” maar op het “wat” komt te liggen, hebben we u onze namen meegedeeld.

De brief vroeg KAA Gent om een analyse en de eerste lijnen voor een plan van aanpak met haar supporters te delen. Wij herhalen dat het voor de Gantoise een welkom kerstgeschenk zou zijn! Als we KAA Gent hierbij kunnen bijstaan dan staan we daar voor open. De wijze waarop kunnen we onder andere via sosonsgantoise@gmail.com aftoetsen.

Ondertussen blijven wij onze mede-supporters oproepen om de brief te ondertekenen.

Met vriendelijke groeten,
SOSOnsGantoise